லேசர் ஏவுகணை பலத்தில் பிரிட்டன் – ஒத்திகை தாக்குதலில் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ……………….

உலகம் தனது பாதுகாப்புக்கு என கூறிய படி புதிய
தாக்குதல் ஆயுதங்களை தயாரித்த வண்ணமே பயணிக்கின்றன .
அதன் அடிப்படையில் புதிய உலக போரியல் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப பிரிட்டன் லேசர் வகையான
அதாவது கதிர் வீச்சு
நிலையில் சத்தம் இன்றி தாக்குதல் நடத்தும் ஆயுதங்களை தயாரித்துள்ளனர்

இந்த ஆயுதத்தை பிரிட்டன் கடல் படையினர் தமது கப்பலில் பூட்டி விமானங்கள
மீது தாக்குதலை நடத்தினர் ,இந்த தாக்குதல் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில்
பிரிட்டன் கடல் படையில் இவகையான ஆயுதங்கள் பயன் பாட்டிற்கு விட படுகின்றன

இந்த ஆயுத பரவலாக்கல் உலக வல்லாதிக்க நாடுகள் மத்தியில் போட்டியை உருவாக்கியுள்ளது

 

கண்ணால பார்த்து ,காதில போட்டு வாயில ஆட்டுங்க
prev next

Related Post