ethiri.com

சிங்கள கடல்படையால் ஐந்து இந்திய மீனவர்கள் கைது ……………….

இளநகை கடல்பரப்புக்கள் அதத்து மீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட ஐந்து இந்திய மீனவர்களை தாம் கைது செய்துள்ளதாப் சிங்கள கடல்படை
தெரிவித்துள்ளது ,கைதானவர்கள் பொலிசாரிடம் ஒப்படைக்க பட்டுள்ளனர்  

ethiri.com

Related Post