ethiri.com

திகாம்பரம் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார் .-மக்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார்

மலையகம் கட்டன் பகுதியில் திகாம்பரம் தனது வாக்கை
பதிவு செய்தார் .

பின்னர் மக்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார்

ethiri.com

 

Related Post