( இந்த இலக்கத்தில் 0044-7536707793எதிரி இணைய வாட்சாப்,வைபர்,imo, குறுப்பில் இணையுங்கள்,உங்கள் பகுதிகளில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகள் ,சம்பவங்களை செய்தியாக்கி அனுப்புங்கள் உடன் உங்கள பெயருடன் பிரசுரிப்போம் , நீங்களும் எமது நிழல் செய்தியாளர் ஆகலாம் . )

பெற்ற மகளை விபச்சாரத்திற்கு விற்கும் பெற்றவர்கள் – அதிர வைக்கும் காட்சிகள் – VIDEO….

 

கண்ணால பார்த்து ,காதில போட்டு வாயில ஆட்டுங்க

Related Post