( இந்த இலக்கத்தில் 0044-7536707793எதிரி இணைய வாட்சாப்,வைபர்,imo, குறுப்பில் இணையுங்கள்,உங்கள் பகுதிகளில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகள் ,சம்பவங்களை செய்தியாக்கி அனுப்புங்கள் உடன் உங்கள பெயருடன் பிரசுரிப்போம் , நீங்களும் எமது நிழல் செய்தியாளர் ஆகலாம் . )

நீ சிரித்தால் நான் உயிர் வாழ்வேன் …!

அழகாய் நாலு மொழி பிடித்து
அன்பே அன்பே நீ பேசு …..
ஆயூள் பூராய் நான் மகிழ
அன்பாய் நீயும் உறவாடு ….

ஆறுதல் கூற நீ இருந்தால்
ஆயூள் நூறு கூடுமடி
விண்ணை பிடித்து நான் வரவே- உன்
வின் விழி ஒன்றே போதுமடி ….

நெஞ்ச குழியில் நீ இருந்து
நெருடும் நெருடல் பிடிக்கிறதே …
கன்ன குழியில் உட்காரும்
காதல் சிரிப்பு பிடிக்கிறதே ….

சலங்கை சத்தம் காதில் விழ – விழி
சாளரம் மெல்ல திறக்கிறதே
குறும்புகள் எறியும் விழி ஒன்றில்
கோடி ஆண்டுகள் நான் வாழ்வேன் …

வா வா தென்றலே
வந்து என்னில் மோது ….
நூறாண்டு நான் மகிழ
நூலிடையால் தழுவு …!

வன்னி மைந்தன் (ஜெகன்-T )
அக்கம் -04/08/2017

 

Related Post