( இந்த இலக்கத்தில் 0044-7536707793எதிரி இணைய வாட்சாப்,வைபர்,imo, குறுப்பில் இணையுங்கள்,உங்கள் பகுதிகளில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகள் ,சம்பவங்களை செய்தியாக்கி அனுப்புங்கள் உடன் உங்கள பெயருடன் பிரசுரிப்போம் , நீங்களும் எமது நிழல் செய்தியாளர் ஆகலாம் . )

எனக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை டிரம்ப் மறுப்பு -cnn மீது கடும் தாக்கு ……………

அமெரிக்காவின் தற்போது அதிபராக விளங்கும் டிரம்ப் மீது பல குற்ற சாட்டுக்கள் முன் வைக்க பட்டுள்ளன .
அத்துடன் இவர் ரஷ்யா உளவுத்துறையின் உதவியுடனேயே வெற்றி பெற்றார் என தெரிவிக்க பட்டது .

இது தான் அரசியலுக்கு வந்து விட கூடாது என்பதற்காக திட்டமிடபட்டு நடத்த பட்ட ஒன்று என
அவர் தெரிவித்துள்ளார் ,தன்னை மிக கோரமாக வதை செய்வதியில் குறியாக விளங்கியது அமெரிக்காவின் cnn
தொலை காட்சி என அவர் சாடியுள்ளார்  

Related Post