வித்தியா கொலை செய்ய பட்ட தடயத்தை அழித்து சுவிஸ் குமாரை காப்பற்ற முயன்ற கூட்டமைப்பு - உள்ளே நடந்த சதிகள் அம்பலம் . வித்தியா படுகொலை புரிய பட்ட பகுதியை அந்த கொலை வழக்கு முடிவதற்கு முன்னர் அங்கு சென்ற ...