செய்திகள் ,ஆக்கங்கள் .நிகழ்வுகளை எமக்கு அனுப்பி வைத்தால் உடனே பிரசுரிக்க படும் .தமிழில் அல்லாத பிற மொழி மின் அஞ்சல்களுக்கும் பதில் தர பட மாட்டாது இது ஒரு தமிழ் ஊடகம் . தொடர்புகளுக்கு - வாட்சாப் ,வைபர் -00447536707793 ...